obrazek je ve spatnem formatu

Dohoda o provedení produkce hudební skupinou 

 


 

                                        Název akce:        

 

 

1.   Pořadatel :                                    , zást.:                                           tel.:  

 

2.   Název souboru :     hudební skupina  

 

     Kontaktní adresa :  PAVEL PILAŘ ,  Pod kostelíčkem 122, 27721 Liběchov

  Tel.:      702420040 , E-mail: pilar.ss@seznam.cz  ,  www.skupinabonus.cz

                                 

                                 

3.   Místo konání :                                                            sál : 

  

     dne :                                                od - do : 

  

 

4.   Smluvní cena produkce :  .................................................................................

 

5.   Požadavky souboru :

a)  umožnění vstupu na místo konání produkce nejpozději 1 hodinu před začátkem a 1 hodinu po jejím skončení;

b)  přerušení, případně ukončení produkce při plném dodržení sjednaného honoráře v případě, jestliže pořadatel nezajistí hladký průběh produkce a dojde k jejímu narušení ze strany účastníků pod vlivem alkoholu nebo jiné výtržnosti stejně jako v případě nepříznivého počasí nebo trvalého přerušení dodávky elektřiny či značného poškození vybavení orchestru účastníky produkce nebo živelnou pohromou;

c)   oddělené umístění souboru od diváků, přípojku 220 V,

d)   stůl a židli na sále pro zvukaře -pokud bude sjednán

e)  občerstvení – po dohodě s pořadatelem

 

6.   Pořadatel před zahájením produkce dohodne se souborem herní pořádek a upřesní organizační a technické podmínky produkce.

7.  Pořadatel je povinen v případě, dostaví-li se soubor na produkci, která byla bez jeho vědomí zrušena (odložena, nepřízeň počasí….. ), nebo byla-li objednána i jiná kapela , uhradit náklady na dopravu.

 

8.   Nedostaví-li se soubor na produkci, je povinen zajistit náhradní kapelu nebo uhradit prokazatelné náklady spojené s přípravou akce.

 

9.   Vyúčtování bude provedeno ihned po skončení produkce, a to hotově proti potvrzení od zástupce souboru,pokud není dohodnuto jinak.

 

10.Pořadatel bere na vědomí,že je, dle příslušného zákona ,plátcem poplatku za autorská práva pro OSA, na    základě  repertoárového listu,předloženého souborem.

 

11.Účastníci smlouvy se zavazují dodržet všechny podmínky uvedené v této smlouvě a jen z velmi

vážných důvodů, nejpozději 15 dní před konáním produkce, od smlouvy ustoupit.

 

12. Jiné podmínky obou smluvních stran:…………………………………………………………………..

 

 

V                        dne:                 

 

                                                                                                   

 ......................................................................                   ……………………………………………….

razítko a podpis pořadatele                      Pavel Pilař - vedoucí hudební skupiny