PRO POŘADATELE

Ohlašovací povinnost na OSA

Pořadatel veřejné hudební produkce je povinen vyžádat si svolení k užití hudebních děl na Ochranném svazu autorském (dále OSA). Kapela poskytuje za tímto účelem pořadateli seznam interpretovaných skladeb na svých internetových stránkách.     OSA je podle autorského zákona č. 121/2000 Sb., prováděcích předpisů, mezinárodních dohod a smluv o zastupování, pověřen udílet souhlas k užití veškerého chráněného repertoáru domácích a zahraničních autorů. Pořadatel hudební produkce je povinen opatřit si předem souhlas a za užití zaplatit autorský provozovací honorář.     Poplatky společnosti OSA za naše veřejné vystoupení hradí pořadatel akcí a nikoliv skupina.  Pořadatel hudební produkce má povinnost nejméně 10 dnů před akcí toto veřejné vystoupení ohlásit na Ochranný svaz autorský. Naše skupina je povinna dodat seznam skladeb, které na akci zazní. Na vyžádání Vám zašlu vyplněný  „Repertoárový list“.   Neveřejná vystoupení   (uzavřená  společnost bez výběru vstupného – svatby, soukromé oslavy)  jsou od těchto poplatků osvobozeny.

FORMULÁŘ PRO OSA JE PRO KAŽDOU HUDEBNÍ FORMACI JINÝ A JE K DISPOZICI NA VYŽÁDÁNÍ U MĚ 🙂

SMLOUVA : Pokud není uzavřena ústně

Pár drobností pro pořadatele :

JARNÍ PRÁZDNINY

Mělník  

13.2.-19.2.202319.2.-25.2.202425.2.-3.3.20252.3.-8.3.2026

VELIKONOCE

Velikonoce připadají na neděli následující po prvním jarním úplňku, přičemž když první jarní úplněk bude v neděli, slaví se Velikonoce až další neděli. Dle těchto pravidel může velikonoční pondělí připadnout na den v rozmezí od 23. března do 26. dubna.

Termíny Velikonoc

2023 Velikonoční pondělí 10 Duben 2023

2024 Velikonoční pondělí 1 Duben 2024

2025 Velikonoční pondělí 21 Duben 2025


Masopust neboli fašanky

Zvyky v průběhu kalendářního roku se nesou v rozdílném duchu. Masopust neboli fašank je rozverný a nevázaný, provoněný koblihami, slaninou a pálenkou, nutnou pro zahřátí při celodenním obchůzce v mrazivém vzduchu. Je to čas zabíjaček a lidového veselí.

Masopust začíná 6.ledna svátkem Tří králů a vrcholí o masopustním pondělí a úterý čtyřicet dní před svátky velikonočními. Tehdy chodí obcemi nebo městy fašankový průvod masek, který končí masopustní zábavou. Posledním dnem tohoto období je Škaredá neboli Popeleční středa, začátek půstu. Masopustní dny tedy trvají až do doby, kdy končí nadvláda zimy a jaro je za dveřmi.

Počátky masopustu a masopustních obchůzek je třeba hledat v předkřesťanském kultu zimního slunovratu. Původně šlo o pohanské svátky – antické slavnosti, tzv.saturnálie, což je jeden z nejvýznamnějších a nejradostnějších svátků římského náboženství slavený na zimní slunovrat k poctě Saturnově. Karneval tedy souvisí patrně s předkřesťanskými oslavami obnovy přírody na začátku jara.

Jak se počítá datum Velikonoc, Škaredé středy a Masopustu?

V kalendáři se vyhledá, kdy je měsíc v úplňku poprvé po prvním jarním dnu (21. březen). Velikonoce potom ten rok začínají v pátek po takto vypočteném prvním jarním úplňku. Datum Popeleční středy se vypočte takto: od pondělka toho týdne, ve kterém jsou Velikonoce odečteme 40 dní a máme datum Popeleční středy. Masopust potom trvá ode dne po svátku Tří králů – tj. 6.ledna – až do úterý, které předchází Popeleční středě.

Název Popeleční středa je od tzv. „udílení popelce“. Popelec je popel ze starých ratolestí jehněd, posvěcený na Květnou neděli předešlého roku.